คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ชั่งน้ำหนักขยะครัวเรือน ของการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ บ้านม่อนเขาแก้ว

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ชั่งน้ำหนักขยะครัวเรือน ของการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ บ้านม่อนเขาแก้ว
♻️ช่วงเย็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ , ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์สมาชิกสภาเทศบาลฯ รักษาการผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
🚯ซึ่งต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น คณะวิจัยได้ชี้แจงทำความเข้าใจการทำกิจกรรมทดสอบตัวแบบจัดการขยะต้นทาง โดยทั้งนี้ได้คัดเลือกหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว เป็นตัวแทนระดับเทศบาลเมือง ของพื้นที่ภาคเหนือ เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะต้นแบบ เพื่อสู่ระดับประเทศ
🚮คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการทดสอบแบบประเมินการชั่งน้ำหนัก ก่อนการคัดแยกขยะ โดยมีการประเมินและชั่งน้ำหนักขยะของแต่ละครัวเรือน ก่อนที่จะมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งชมการผลิตถังขยะดินเผาสำหรับรองรับขยะเปียก ที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อของบ้านม่อนเขาแก้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ เพื่อลดปัญหาขยะภายในครัวเรือน/ชุมชน และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ ณ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.