คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนพิชัยวิทยา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนพิชัยวิทยา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
🙏🙏 เช้าวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนางปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา พร้อมคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับโรงเรียนอีกด้วย
Leave A Reply

Your email address will not be published.