นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ตลาดวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพดี
📍เย็นวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565) นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวัง พร้อมไลฟ์สดนำเสนอสินค้าชุมชนผ่านเพจเทศบาลฯ เชิญชวนทุกคน แอ่วกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี อุดหนุนพ่อค้า แม่ค้า ในชุมชน ซึ่งกาดนัดฮิมวังเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
📍เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น
📍สำหรับกาดนัดฮิมวัง หรือตลาดนัดบ้านสามัคคี ถือเป็นตลาดชุมชนอีกแห่งของจังหวัดลำปาง ที่มีจุดเด่นมากมาย ทั้งเป็นตลาดที่ร่มรื่นใต้ต้นไม้ใหญ่ มีเส้นทางผ่านที่เชื่อมโยงไปถึงแหล่งชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ย่อมเยา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน เป็นตลาดวิถีคนเมืองแบบดั้งเดิม
Leave A Reply

Your email address will not be published.