เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม

เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
♦️นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
♦️♦️ตามที่เทศบาลเมืองพิชัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม/ชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองพิชัย จึงได้ประสงค์เข้าศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม โดยมีนายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานของเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร นำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร และให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ณ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม และนอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม โดยมี ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะของเทศบาลเมืองพิชัยอย่างอบอุ่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.