เทศบาลเมืองพิชัย ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย

เทศบาลเมืองพิชัย ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
📍เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้าย จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จากเทศบาลนครลำปาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย
2. นายสมคิด ปันทะสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลเมืองพิชัย
📍โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครลำปาง และจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาทำงานที่เทศบาลเมืองพิชัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.