งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย จับงูเหลือมเลื้อยเข้าที่พักอาศัยของประชาชน

 

🐍งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย จับงูเหลือมเลื้อยเข้าที่พักอาศัยของประชาชน
🐍งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย ได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่บ้านสันติสุข หมู่ 15 แจ้งเหตุงูเหลือมเลื้อยเข้าบ้านที่พักอาศัยของประชาชน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย จึงส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อจับงูตัวดังกล่าวได้อย่างทันที และนำกลับคือสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการและสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.