เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราช นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำคณะบริหารผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้า ถวายเป็นราชสักการะและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.