เทศบาลเมืองพิชัยขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงาน พบกับกิจกรรม
– ประกวดกระทงประดิษฐ์ จากวัสดุธรรมชาติ
– ประกวดโคมผัดล้านนา
– ประกวดเต้นบาสโลป / เต้นไลน์แดนซ์
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง สนุกสนานกับเสียงเพลงไพเราะ
ชม ชิม ช็อป กาดมั่ว สินค้าโอทอป พืชผักปลอดสารพิษ

Leave A Reply

Your email address will not be published.