คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมงานบุญทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดทรายใต้ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดทรายใต้ หมู่ 8 โดยได้รับเกียรติจากนายจรัญฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง และนายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง ได้ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐิน ซึ่งการทอดกฐินวัดทรายใต้ ได้มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญสร้างมหากุศล ร่วมทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ฟังธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.