เทศบาลเมืองพิชัย รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิดและอุปกรณ์การแพทย์ จาก รพ.มะเร็งลำปาง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ลดผลกระทบของโรคระบาดและภาวะวิกฤติต่างๆในชุมชน

ช่วงบ่ายวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองพิชัย รับมอบมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมะเร็ง ได้แก่ รองเท้าบูท จำนวน 8 คู่, ชุดคลุม CPE gown (Customer Premises Equipment) เป็นชุดที่ใช้ในงานที่มีการขจัดสิ่งปนเปื้อนชีวภาพ การสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรง หรือการทำความสะอาดทั่วไป จำนวน 1,000 ชิ้น, ชุด PPE (Personal Protective Equipment) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายและการสัมผัสงานเชื้อโรคต่างๆ จำนวน 50 ชุด, boot camp รองเท้าบูทสวมพร้อมกับชุด PPE จำนวน 500 คู่ และถุงบรรจุศพ จำนวน 30 ถุง เพื่อให้เทศบาลฯ ซึ่งมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน อีกทั้งเทศบาลฯ ยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และให้บริการช่วยเหลือประประชาชนในยามฉุกเฉิน ซึ่งการส่งมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเทศบาลฯ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบของโรคระบาดและภาวะวิกฤติต่างๆในชุมชน ช่วยปกป้องคนกลุ่มเสี่ยงและลดความเหลื่อมล้ำ ความความเปราะบางในสังคม ซึ่งเทศบาลฯ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.