เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ  พีระเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ในการขุดลอกท่อระบายน้ำข้างตลาดสดต้นยางไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามน้ำวัง เพื่อขุดลอกท่อทำความสะอาดและเปิดทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน

ทั้งนี้เทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ใกล้บริเวณถนน ไม่ทิ้งเศษอาหารไขมันลงมาตามท่อ ทำให้คราบเศษอาหารไขมันสะสมจนท่ออุดตันและเกิดมลภาวะน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.