กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย มอบชุด ATK ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน และ อสม

เช้าวันนี้ (30 กันยายน 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยชุด ATK ปี 2565 โดยมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ซึ่งการตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด
Leave A Reply

Your email address will not be published.