เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมโครงการวันพระสัญจร ณ วัดต้นต้อง ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ยึดถือหลักธรรมะในการทำงานและการดำรงชีวิต

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการวันพระสัญจร ณ วัดต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยครั้งนี้ นายกฯ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ท่านพระครูสถิตธรรมวิมล ประธาน อ.ป.ต วัดบ้านไร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ในวันพระ รักษาศีล 5 ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง

Leave A Reply

Your email address will not be published.