งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายข้าวของและทรัพย์สินมีค่า บ้านเรือนติดลุ่มน้ำวังพื้นที่หมู่บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในบ้าน สืบเนื่องจากหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประกอบกับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมในปริมาณมาก ทางชลประทานจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งนอกจากระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือช่วยประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูง ยังได้จัดทำกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำ เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที อีกทั้ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยสุขภาพที่อาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บ เช่น การจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต่อย
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้กำชับให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกคน เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประสานการช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แจ้งได้ที่สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave A Reply

Your email address will not be published.