คณะผู้บริหาร สท. เทศบาลเมืองพิชัย ลุยตรวจน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย

เช้าวันนี้ (13 กันยายน 2565) คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในตรอก ซอย หมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ หลายจุด เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง
โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขัง และเส้นทางการคมนาคมทุกจุด เพื่อให้น้ำลดระดับลงให้เร็วที่สุด และยังได้จัดเตรียมบรรจุกระสอบทราย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสูง

ทั้งนี้ รายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กันยายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับมีประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ของจังหวัดลำปาง เรื่อง แจ้งระบายน้ำเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมา ลงสู่แม่น้ำวังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำวัง จะทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งและบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังทั้งสองฝั่ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวัง และที่ทำการเพาะปลูกบริเวณลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำวัง ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ สัตว์เลี้ยง รวมถึงสิ่งก่อสร้างในลำน้ำวังขึ้นที่สูง และขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ตลอดช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ซึ่งหากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave A Reply

Your email address will not be published.