ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ ๑๓

Leave A Reply

Your email address will not be published.