นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมเป็นกำลังใจและอุดหนุนสินค้าชุมชน ‘กาดนัดฮิมวัง’ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ช่วงเย็นวันที่ 6 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชม พบปะพูดคุย เป็นกำลังใจพ่อค้า แม่ค้า กาดนัดฮิมวัง พร้อมทั้งร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน ซึ่งกาดนัดฮิมวัง เป็นตลาดนัดที่จัดเป็นประจำทุกวันอังคาร โดยมีเทศบาลฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าในพื้นที่ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น
เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม ฯลฯ ราคาประหยัดถูกใจ ทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.