เทศบาลเมืองพิชัย ช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเหตุวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 หลังจากที่เกิดเหตุวาตภัยและฝนตกหนักในพื้นตำบลพิชัย ช่วงหัวค่ำของวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้กำชับให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้, ต้นไม้ที่หักโค่น พร้อมสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตะภัยในครั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย จึงได้ประสานเข้ารับการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการสำรวจจำนวนกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนของประชาชน ในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3, บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12, บ้านต้นมื่น หมู่ 14, บ้านฝายน้อย หมู่ 9 และบ้านต้นต้อง หมู่ 5 ที่ได้รับความเสียหายและจัดหากระเบื้องมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.