ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ ๒ บริเวณร้านขาย ของเก่า ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.