เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2565

เช้าวันนี้ (24 สิงหาคม 2565) นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center (คลังน้ำมัน ปตท.) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โดยเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.