♥️ เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง

♥️ เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง พบกันทุกเย็นวันอังคาร 🥒🍊🍍
….ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน อาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย ของกิน ของใช้ ฯลฯ ราคาประหยัดถูกใจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 🥬🌶
….จัดเป็นประจำทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ดำเนินกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.