ทีมฟุตซอล “ม่อนเขาแก้ว” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชน 🏆และ ทีมฟุตซอล “สามัคคี” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขัน ‘ฟุตซอล’ เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการเล่นกีฬา เชื่อมความสามัคคีในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรับชมการแข่งขันและมอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งกองการศึกษา เทศบาลฯ โดยจัดการแข่งขันฟุตซอล แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นประชาชน โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟุตซอลวัดม่อนคีรีชัย บ้านพิชัย
โดยผลการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลเมืองพิชัย (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สามัคคี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กาดม่อนพิชัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ฝายน้อย
ผลการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลเมืองพิชัย (รุ่นประชาชน)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม่อนเขาแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ฝายน้อย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สามัคคี A
ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีเป้าหมายนำกีฬาในการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ จึงได้การแข่งขันฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์ พร้อมเชื่อมความสามัคคีในชุมชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.