สัญญาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ หลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๗/๑, ๒๙/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
Leave A Reply

Your email address will not be published.