ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณบ้านเลขที่ 142 ถึงบ้านเลขที่ 143 บ้านทรายใต้ หมู่ 8

 
Leave A Reply

Your email address will not be published.