ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 บริเวณข้างบ้านเลขที่ 193 ลงสู่แม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12

 
Leave A Reply

Your email address will not be published.