ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ ๑๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๘ ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.