เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์
โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับแกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความรักความสามัคคี ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่สาธารณะ ล้างทำความสะอาดสะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดลำปาง ในพื้นที่หมู่บ้าน 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้แก่ สะพานบ้านฝายน้อย สะพานบ้านต้นยาง สะพานบ้านพิชัย และสะพานบ้านสามัคคี เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.