เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30  น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2565  โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยในวันนี้มีกิจกรรม Kick Off อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  สำหรับประชาชน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  รพ. สต. บ้านต้นมื่น และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.