เทศบาลเมืองพิชัย ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยงถนนชุมชน ‘ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย’

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลฯ พื้นที่บ้านพิชัย บ้านทุ่งกู่ บ้านม่อนเขาแก้ว บ้านต้นยาง บ้านต้นต้อง บ้านทรายใต้ บ้านท่าเดื่อ บ้านต้นมื่น และบ้านสันติสุข โดยมีการเปลี่ยนกระจกเดิมที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 39 จุด และติดตั้งกระจกโค้งมนใหม่ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน 41 จุด รวมทั้งสิ้น 80 จุด
ทั้งนี้ การสำรวจและการติดตั้งกระจกโค้งมนดำเนินการตามมติประชาคมของทุกชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นจุดอับในซอยต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางแยก ทางโค้งหักศอก หรือทางเข้าซอย อำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน ช่วยความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ อีกทั้งเทศบาลฯ ยังมีแผนงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจร ทั้งการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างถนนสายหลักสายรองตามโครงการถนนไร้ฝุ่น เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง บดบังภูมิทัศน์ในการสัญจร และปรับปรุงไฟส่องสว่าง ติดตั้งสัญลักษณ์บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.