ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Leave A Reply

Your email address will not be published.