เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยคลายเหงาคนวัยเก๋า พัฒนาศักยภาพพร้อมทั้งสร้างรายได้เสริม

 เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยคลายเหงาคนวัยเก๋า พัฒนาศักยภาพพร้อมทั้งสร้างรายได้เสริม
เเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ ที่รวมกลุ่มกันประดิษฐ์ดอกไม้ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุ สามารถสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน แยกเป็นกลีบดอก โครงดอก ก่อนนำมาประกอบเข้าเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ทำให้การทำงานเร็วขึ้น
นอกจากนี้การทำกิจกรรมนอกบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุ ยังช่วยบรรเทาความเหงา ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียด และช่วยฝึกพัฒนาสมอง โดยเทศบาลเมืองพิชัยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการสาธารณะที่คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.