นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารเทศบาล เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวัง

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารเทศบาล เยี่ยมชมกาดนัดฮิมวัง พร้อมไลฟ์สดนำเสนอสินค้าชุมชนผ่านเพจเทศบาลฯ เชิญชวนทุกคน แอ่วกาดนัดฮิมวัง อุดหนุนพ่อค้า แม่ค้า กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐากชุมชน
จัดประจำ ทุกเย็นวันอังคาร สามารถร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม ฯลฯ ราคาประหยัดถูกใจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.