เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมโครงการวันพระสัญจร ณ วัดพิชัย ทำนุบำรุงพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการวันพระสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมเทศนา และนำธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันพระสัญจร 3 ครั้ง คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพิชัย, วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ วัดต้นมื่น และวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ วัดต้นต้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในภาคส่วนต่างๆ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังเทศน์ ในวันพระ และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน
Leave A Reply

Your email address will not be published.