วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยการอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.