ประชุมเร่งด่วน!!! เพื่อหามาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง กับพี่น้องที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ามาในพื้นที่ทุกหมู่​บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

วันจันทร์​ที่​ 12​ กรกฎาคม​ 2564​ นายกสองเมือง​ วงค์ไชย​ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร, ปลัดเทศบาล ,ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน ,กำนัน,ผู้ใหญ่​บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณะ​สุข เข้าร่วมประชุมเร่งด่วน!!! เพื่อหามาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง กับพี่น้องที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ามาในพื้นที่ทุกหมู่​บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.