เทศบาลเมืองพิชัย เปิด “ศูนย์กีฬาและนันทนาการ” ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สร้างสังคมสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนแกนนำชุมชน นายศรีทน ศรีชัยวงศ์ กำนันตำบลพิชัย และผู้ใหญ่บ้าน แกนนำสุขภาพ ร่วมกันเปิด“ศูนย์กีฬาและนันทนาการ”ของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งหยุดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเทศบาลฯ มีการปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อให้บริการประชาชน สนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยจะเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 20:30 น.

โดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ คอยดูแลความเรียบร้อยและให้คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันโรค มีบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชุมชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ และยังสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.