เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2565 ของจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของเทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2565 ของจังหวัดลำปาง เพื่อพบประหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การมอบรางวัลหมู่บ้านแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การนำเสนอประเด็นสำคัญของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.