เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย รวมถึงพุทธศาสนิกชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
โดยนำเทียนพรรษาจากการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นำไปถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่วัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดเขาแก้ว วัดม่อนคีรีชัย วัดพิชัย วัดท่าวิมล วัดทรายใต้ วัดต้นมื่น วัดอุทุมพร วัดปูเหลือง วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พุทธศาสนิกชน และคณะคุณครู นักเรียนจากโรงเรียนพิชัยวิทยาคม ร่วมขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ซึ่งการถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงส์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
Leave A Reply

Your email address will not be published.