วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อสม. บ้านม่อนเขาแก้วได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านม่อนเขาแก้ว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อสม. บ้านม่อนเขาแก้วได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านม่อนเขาแก้ว  โดยได้รับเกียรติจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร  นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล นางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.