เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมอาชีพชุมชน พัฒนา ‘เถาวัลย์’ วัชพืชธรรมดา สู่งาน ‘จักสาน’ ที่สร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์ หมู่บ้านทรายใต้ หมู่ที่  8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคนให้มีความรู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยชุมชนบ้านทรายใต้ มีการประกอบอาชีพสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากเครือเถาวัลย์ ที่ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเถาวัลย์มาถักสานเป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง  อย่างเช่น ตะกร้า จักรยานใส่กระถางดอกไม้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและขายเป็นสินค้าสร้างรายได้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์  มีเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว แตกต่างจากงานจักสานประเภทอื่น ๆ โดดเด่นที่ลวดลาย และความแข็งแรง มีรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ความชาญฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบ และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเป็นรูปทรงต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์ ชุมชนบ้านทรายใต้ หมู่ที่  8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ได้ที่ นายมณฑล ขันตาเครือ โทร. 095-4219113

Leave A Reply

Your email address will not be published.