เทศบาลเมืองพิชัยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมพิธีมอบบ้าน พร้อมสิ่งของอุปโภค – บริโภครวมมูลค่า จำนวน 4,000 บาท

เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้วหมู่ที่ 3  ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  นำโดยคุณสินีนุช  วัฒนาสกุลธรรม  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้าง / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้จากไร้  จำนวน 50,000 บาท  โดยได้ผ่านการพิจารนาของคณะกรรมการเห็นควรได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน  จำนวน 1 ราย  คือนายขุนทอง  ศรีชุม  บ้านเลขที่  273  บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยบ้านหลังดังกล่าวนี้  ทางเทศบาลเมืองพิชัยและธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้ร่วมพิธีมอบบ้าน  พร้อมสิ่งของอุปโภค – บริโภครวมมูลค่า จำนวน 4,000 บาทเมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.