เวลา 09:00น. วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายกฯ สองเมือง วงค์ไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัยวิทยา

เวลา 09:00น. วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายกฯ สองเมือง วงค์ไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัยวิทยา ได้ร่วมประชุมหารือ ข้อราชการและปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองพิชัย. ผอ.ปนัดดา​ เข็มนาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.