เทศบาลเมืองพิชัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวนา เพลี้ยระบาดในนาข้าว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563  เทศบาลเมืองพิชัย   ได้รับแจ้งจากเกษตรผู้ปลูกนาข้าว  ว่าในปีนี้เกษตรได้รับความเสียหายจากการถูกเพลี้ยระบาดในนาข้าวอย่างหนัก  และเป็นวงกว้างกินพื้นที่หลายไร่  เทศบาลเมืองพิชัยจึงได้ประสานไปยังเกษตรอำเภอเมืองลำปาง  เพื่อลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนไม่ให้เพลี้ยนั้นขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น  ผลจากการสำรวจพบว่ามีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านทุ่งกู่  หมู่ที่ 3 , บ้านทรายใต้  หมู่ที่ 8  เทศบาลเมืองพิชัยจึงเข้ารับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรผู้ที่ได้รับผลกระทบทันที

Leave A Reply

Your email address will not be published.