เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

✨ เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ✨
🌸 4 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
🌸 12 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยไทยธรรม ให้วัดในเขตเทศบาล จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดม่อนเขาแก้ว วัดม่อนคีรีชัย วัดพิชัย วัดท่าวิมล วัดทรายใต้ วัดต้นมื่น วัดอุทุมพร วัดปูเหลือง วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.