วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านเก็บของเก่าบ้านสามัคคี รวมไปถึงการประเมินมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตราของทางราชการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานรักษาความสะอาดได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดกาดนัดในช่วงเย็นของวันนี้เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.