“คนดีศรีเทศบาล” ประจำไตรมาสที่ 3/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

นายสงกรานต์ ใจคำเครือ และล นายอานนท์  ศรีธิเมืองใจ พนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการช่วยเหลือ คุณเขมิกา จำปาศรี ที่ประสบเหตุรถยนต์ยางรั่ว ขณะที่เข้ามาใช้บริการ ณ เทศบาลเมืองพิชัย โดยเบื้องต้นพนักงานได้ทำการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.