วันที่ 4 ก.ค 2564 เวลา 17.40 น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจับสัตว์มีพิษ (งู)​ บริเวณบ้านสันติสุข ม.15 งานป้องกัน ท.ม.พิชัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เวร ผลัด 1 ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน เรียบร้อยครับ

วันที่  4  ก.ค  2564  เวลา 17.40 น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์  ขอความช่วยเหลือจับสัตว์มีพิษ  (งู)​ บริเวณบ้านสันติสุข ม.15 งานป้องกัน ท.ม.พิชัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เวร  ผลัด 1 ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน  เรียบร้อยครับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.