เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข นางสุชาดา บุญแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข นางสุชาดา บุญแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บ้านสันติสุข ม. 15 ต. พิชัย ในการจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ประจำปี 2564 และ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อย่าลืมน้องหมาน้องแมวมารับวัคซีนกันนะคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.