กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่บริการสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาตามที่ประชาชนแจ้งร้องทุกข์ ดูแลและให้บริการอย่างทั่วถึง

Leave A Reply

Your email address will not be published.