เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ประกอบไปด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลเเอลกอฮอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19  ประกอบไปด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  หน้ากากอนามัย  เจลเเอลกอฮอร์  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  โดยเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย  มอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ของแต่ละหมู่บ้าน  ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและใช้ในประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป  เมื่อวันศุกร์ที่  18  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.